http://www.pwik.gorzow.pl/dalej/image001.jpg

 
  PWiK   BOK   JAKOŚĆ WODY  

 

 

Przedłużenie terminu wydawania warunków podłączenia do sieci.

 

Działając na podstawie art. 19a ust. 2 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gorzowie Wlkp. informuje, że ze względu na znaczący wzrost zakażeń SARS-Cov-2 oraz ograniczoną obecność pracowników przedłuża termin wydania warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej określonych w art. 19a ust. 1 pkt.1) lub 2) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, odpowiednio o kolejne 21 dla domków jednorodzinnych i/lub 45 dni dla pozostałych przypadków

 

 

 

Zarząd Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Gorzowie Wlkp
.

 

 

PWiK  BOK